Antichrist Magazine

10 October 2017

Elvarhøi er å finne på den nyeste online samleplata til Antichrist Magazine!

Definitivt det minst brutale bandet på lista, men alltid gøy å være einstøingen på lista.

Takk for all støtte 🤘

Skrevet av
Christopher Rakkestad